Below is the cleaned up markup for your document, as processed through HTML-Tidy. HTML-Tidy is a third-party software not developed at W3C, and its output is provided without any guarantee.

ambtenaar.com is te koopCONTACTWie wil er nog ambtenaar worden ?
Ambtenaren worden vaak met wantrouwen bekeken en de politiek gaat ervan uit dat een ambtenaar nooit fouten mag maken.
Vroeger was de baanzekerheid nog een sterk argument, maar de overheid, of het nu landelijk is of provinciaal of locaal, bied al lang geen zekerheid meer.

Toch heeft ambtenaar zijn ook aantrekkelijke kanten.
De salarissen zijn meestal redeljk en je werkt voor de samenleving en niet om de winst van aandeelhouders te verhogen.
Echter het sociaal aanzien is duidelijk verminderd.
Al met al zijn er argumenten te vinden zowel voor als tegen.
uitbesteding.com

verzuimbegeleiding.com

arbeidsbemiddeling.com

ambtenaar.com

dedrogist.com

ontwerper.com

zilversmeden.com

studentenuitzendbureau.com

uitzenden.com

outplacementbureau.com

vacaturebanken.com

personeelsadvies.com

personeelswerving.com

wervingenselectie.com

arbeidsconflicten.com

personeelsplanning.com

uitbesteden.com

werkplekken.com